Draadloos zonweringsbesturing

De ervaring bij een implementatie

Bij projectzonwering met een omvang van meer dan 100 screens is een goede planning tussen de betrokken partijen essentieel. Het voornaamste voordeel van een draadloze besturing, naast de beperkte kosten bleek de duidelijkheid bij de implementatie aan de betrokken partijen te zijn. Helderheid wie, wat en wanneer moest opleveren.

Berkenstede Diemen is een project uitgevoerd in het najaar van 2019, en omhelst de vervanging van de schermen én de automatische besturing. Qua besturingen is gekozen voor een geheel draadloze variant omdat het complex meerdere (4) torens omvat met in totaal meer dan 500 te vervangen schermen. De gekozen draadloze besturing gaf de opdrachtgever een aanzienlijke besparing op de installatie.

De besturing, inclusief de zender/ontvanger is geheel geïntegreerd in de Driekleur-Besturingen Sensormast

De complexiteit ligt dan niet zo zeer op de technische installatie maar meer in de voorbereiding en samenwerking tussen de betrokken partijen. De 3 partijen, de e-installateur, zonweringsspecialist en besturingsspecialist werden via een projectleider aangestuurd. Projectleiding was een samenwerking tussen de zonweringsspecialist en Driekleur-Besturingen.

De bekabeling betreft alleen de 230V-voeding en wordt tot op de ‘werkstekker’ door de e-installateur uitgevoerd. De screens worden inclusief de draadloze-ontvangers door de zonweringsspecialist geplaatst.

De draadloze besturing maakte ook de implementatie en samenwerking tussen partijen bijzonder duidelijk.

 

De besturing, inclusief de zender/ontvanger is in deze implementatie geheel geïntegreerd in de Driekleur-Besturingen sensormast. Deze mast is op de daken vrij te plaatsen voor o.a. een meest optimaal draadloos bereik van de ontvangers op de screens. In deze situatie bleek de meest optimale werking het plaatsen van 1 mast per toren te zijn. Per ruimte is een draadloze handbediening geplaatst die ook met de mast communiceert. De inwerkingstelling inclusief het afregelen is soepel verlopen en de 4 torens zijn begin 2020 opgeleverd.

De conclusie was dat de implementatie buitengewoon soepel en binnen planning verliep.

Met deze techniek van draadloze besturing is veel ervaring opgedaan en zoals het in dit project ook blijkt, betrouwbaar uit te voeren. Maar ondanks deze ervaring kan er wel eens wat mis gaan, in dit geval bleek bij levering een aantal ontvangers niet te functioneren. Dit wordt met spoed door de fabrikant opgelost. Goede communicatie en planning was ook hierbij essentieel.

Het voornaamste voordeel van ‘draadloos’ blijkt niet alleen de kosten te zijn maar vooral dat het zeer duidelijk is wie van de betrokken partijen wat en wanneer moest opleveren. De draadloze techniek is van Tedsen en de screenmotoren zijn vrij te kiezen en hierbij van Somfy.

Klik op de afbeelding om met ons in contact te komen