Het goed inregelen en servicen van zonweringsbesturingen is een vak

Automatische zonwering voor MFA De Kreek in Zwaag

Kennis van besturingstechnieken en (automatische) schakelingen is een voorwaarde voor een optimaal functionerende zonweringsinstallatie. Dat werd onlangs weer bewezen bij multifunctionele accommodatie (MFA) De Kreek in Zwaag, gemeente Hoorn, dat onderdak biedt aan een basisschool, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, schoolbibliotheek, sporthal en wijkcentrum. Medio 2019 is de MFA voorzien van een uitbreiding, waarin een tweede basisschool is ondergebracht. Veldhuis Zonwering Rolluiken B.V. leverde 22 valarmschermen (markisolettes) voor de uitbreiding, inclusief op afstand bedienbare Somfy IP/io-besturing. De implementatie van deze besturingstechniek verliep echter niet zonder slag of stoot.

Handmatige en centrale bediening

“Alle 22 valarmschermen zijn voorzien van een Somfy buismotor met geïntegreerde ontvanger, die draadloos moet worden aangestuurd door een Somfy io hand- of wandzender”, vertelt John Slijkerman, commercieel directeur van Veldhuis Zonwering Rolluiken B.V.. “Diverse (sub)controllers maken een centrale bediening via het gebouwbeheersysteem mogelijk. Op het dak van de uitbreiding is een windmast met een propellor/windmeter en zonopnemers geplaatst, die 24/7 de windkracht en zonbelasting meet. Zodra de zonkracht toeneemt, moeten de valarmschermen automatisch zakken. Vanaf windkracht 6 moeten de schermen bovendien automatisch omhoog worden gestuurd, zodat doekschades worden voorkomen.”

Problemen in de automatische zonweringsbesturing

Veldhuis Zonwering Rolluiken B.V. leverde alle Somfy IP/io-besturingscomponenten aan de elektrotechnisch installateur, die instond voor de montage en inregeling. Echter bleek de besturing niet te functioneren, aldus Slijkerman. “Daarom hebben wij contact gezocht met Driekleur-Besturingen, die de besturingstechnieken tot in detail heeft nagelopen en gecontroleerd.”

“Driekleur-Besturingen heeft de besturingstechnieken tot in detail nagelopen en gecontroleerd”

Niet en verkeerdom aangesloten

Al snel bleek dat de sensormast op het dak niet was aangesloten. “Bovendien klopte de bedrading op de besturingsautomaat niet; plus en min waren omgedraaid. De glazenwassersbeveiliging was zelfs helemaal niet aangesloten. Verder was de plaatsing van de automaat curieus. Deze was geplaatst boven een plafond, maar documentatie over de exacte locatie ontbrak. Driekleur-Besturingen heeft deze tekortkomingen pro-actief opgelost en alle besturingen ingeregeld en geprogrammeerd.”

“De meeste elektrotechnisch installateurs hebben geen kaas gegeten van zonweringbesturingen”

Mooi een-tweetje van zonwering en besturingstechnieken

De samenwerking beviel beide partijen zo goed, dat Driekleur-Besturingen nu als vaste partner van Veldhuis Zonwering Rolluiken B.V. de implementatie en het onderhoud van alle zonweringsbesturingen verzorgt. “Als organisatie hebben wij verstand van zonweringen. Van besturingen echter hebben wij geen kaas gegeten, wat tevens geldt voor de meeste elektrotechnisch installateurs”, aldus Slijkerman. “Het goed inregelen en servicen van zonweringsbesturingen is een vak. Door dit over te laten aan Driekleur-Besturingen, zijn klanten verzekerd van perfect functionerende zonweringstechnieken.”

 

Klik op de afbeelding om met ons in contact te komen