Veiligheidsregels onvoldoende nageleefd bij chemiebedrijf

75.000 euro boete voor niet naleven veiligheidsregels

Een werknemer van het chemiebedrijf Erca in Moerdijk liep ernstige brandwoorden op bij onderhoudswerkzaamheden. Daarbij kwam een beperkte hoeveelheid vloeibare ethyleenoxide vrij. Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat het bedrijf onvoldoende maatregelen had genomen om dit ongeluk te voorkomen of de gevolgen te beperken. De risico’s van de werkzaamheden waren onvoldoende ingeschat, de veiligheidsregels werden onvoldoende nageleefd en ook waren niet de juiste beschermingsmiddelen aan de werknemer gegeven. Het chemiebedrijf heeft een boete van 75.000 euro geaccepteerd.

Bzro

Erca had een alkoxylerings-fabriek op het industrieterrein van Moerdijk. Gealkoxyleerde producten zijn stoffen die ingezet worden als mengstof (emulgator) voor personal care producten zoals shampoo, voor wasmiddelen en verfstoffen. Het bedrijf valt onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Bedrijven die onder het Brzo vallen, zijn verplicht om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de mogelijke gevolgen daarvan voor mens en milieu zoveel mogelijk te beperken. Zo moet het beleid ter voorkoming van zware ongevallen worden vastgelegd in een document. Daarnaast moet er een veiligheidsbeheerssysteem zijn, waarin de veiligheidsregels precies staan omschreven en wat het bedrijf moet doen om ervoor te zorgen dat de kans op ongevallen tot een minimum wordt beperkt.

Veiligheidsregels niet nageleefd

In mei 2014 kwam bij Erca bij onderhoudswerkzaamheden een beperkte hoeveelheid vloeibare ethyleenoxide vrij. Een werknemer liep als gevolg daarvan ernstige brandwonden aan zijn voeten op. Onder leiding van het Functioneel Parket is door de Inspectie SZW een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek wordt het bedrijf verweten dat ze onvoldoende maatregelen hebben genomen om dit ongeval te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken. De risico’s van de werkzaamheden waren door het bedrijf onvoldoende ingeschat, de veiligheidsregels onvoldoende nageleefd en tevens waren niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemer verstrekt. Daarnaast is het ongewone voorval door het bedrijf niet tijdig gemeld bij de Provincie Noord-Brabant. Dat vindt het OM ernstig, want door het melden van een ongewoon voorval stel je toezichthouders in de gelegenheid om maatregelen te nemen om de gevolgen van een calamiteit voor mens en milieu beperkt te houden.

Passende afdoening

De overtredingen zijn volgens het OM ernstige feiten. Brzo-bedrijven hebben vanwege hun gevaarlijke bedrijfsactiviteiten een grote verantwoordelijkheid voor de op hun terrein werkzame werknemers als ook voor hun leefomgeving. Zij zijn verplicht om de regels na te leven. Het OM ziet de betaling van een bedrag van 75.000 euro als een passende afdoening voor de betreffende strafbare feiten. In de zittingszaal zou het OM tot een vergelijkbare strafeis zijn gekomen. Sinds het incident zijn het bedrijf en de bijbehorende installaties te Moerdijk verkocht. Daarnaast is het slachtoffer schadeloos gesteld.

Bron: ANP